menu
Nie chciał zgasić papierosa na stacji benzynowej! Wtedy pracownik wychodzi i chwyta gaśnicę!